PRIVACY POLICY

Regulamin korzystania z serwisu BALTIC RESOURCING

Korzystanie z serwisu BALTIC RESOURCING traktowane jest jako wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w myśl poniższej klauzuli: “Po dokładnym zapoznaniu się z treścią formularza rejestracyjnego i będąc świadoma/y jej znaczenia z punktu widzenia ochrony danych osobowych zawartych w formularzach, dokumentach lub innych materiałach ujawnionych, przekazanych lub udostępnionych BALTIC RESOURCING, niniejszym oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach rekrutacji oraz marketingu ofert pracy przez firmę BALTIC RESOURCING lub przez firmy będące Klientami BALTIC RESOURCING, posiadające uprawnienia do korzystania z zasobów bazy CV, której właścicielem pozostaje BALTIC RESOURCING

Jeżeli nie wyrażasz zgody na przetwarzanie danych, opuść nasz serwis.

Zasady umieszczania CV kandydatów w bazie danych.

Każdy wprowadzany do naszej bazy życiorys traktujemy jako dokument poufny. Dołożyliśmy wszelkich starań, aby zabezpieczyć Twoje CV przed niepowołanym ujawnieniem lub wykorzystaniem do innych niż rekrutacja celów. Do życiorysów mogą mieć dostęp tylko pracownicy BALTIC RESOURCING oraz pracodawcy (również jako Klienci BALTIC RESOURCING), którzy podpisali z nami stosowny dokument o współpracy. Dokument ten zobowiązuje pracodawcę do traktowania wszelkich danych pobranych z naszej bazy jako poufnych i zabezpiecza między innymi przed wykorzystaniem Twoich danych do innych celów niż rekrutacja. 

Informacje prawne

Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r.(Dz.U. Nr 133, poz. 883) wymaga udzielenia Twojej zgody na przetwarzanie przez nas Twoich danych osobowych, prosimy więc o zapoznanie się z treścią poniższego oświadczenia. Korzystanie z serwisu i wprowadzenie swoich danych i życiorysu do bazy CV BALTIC RESOURCING lub przesłanie go na nasz adres CV@BALTIC RESOURCING traktowane jest jako wyrażenie zgody na przetwarzanie tych danych przez naszą firmę. Informujemy, iż przysługuje Ci prawo wglądu do Twoich danych oraz ich poprawienia, a także inne prawa w zakresie kontroli przetwarzania danych, uzyskania informacji o swoich prawach w zakresie ochrony danych osobowych, żądania uzupełniania, uaktualniania, sprostowania danych, czasowego lub stałego wstrzymania przetwarzania danych, usunięcia danych ze zbioru. Jednocześnie informujemy, że BALTIC RESOURCING ma prawo do usunięcia Twoich danych osobowych w rozumieniu Ustawy bez Twojej zgody i podana przyczyny. Administratorem Danych Osobowych jest firma Baltic Resourcing Sp. z o.o. wpisana do Rejestru Agencji Zatrudnienia nr. 3951

Usuwanie danych z bazy

Jeżeli chcesz usunąć swoje dane z bazy, napisz do nas na adres info@balticresourcing.com lub skontaktuj się z nami za pomocą formularza kontaktu